CMB 동대문방송 - 생활속의 TV, 여러분의 방송 사회공헌 http://cmbds.co.kr CMB 동대문방송 - 생활속의 TV, 여러분의 방송 사회공헌 RSS Feed ko Mon, 20 May 2019 21:28:40 +0900 CMB, 어르신들을 위한 사랑의 금혼식 주관 방송 http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=13   관리자 Thu, 01 Dec 2016 18:40:22 +0900 CMB, 저소득 중증장애인 이용요금 지원을 위한 업무 협약 체결 http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=12     관리자 Thu, 01 Dec 2016 18:39:53 +0900 다문화가족 대상 CMB 영화시사회 초청 http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=11   관리자 Thu, 01 Dec 2016 18:39:20 +0900 생활체육 활성화를 위한 프로그램 제작 http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=10   관리자 Thu, 01 Dec 2016 18:38:53 +0900 CMB봉사단, 지역 어르신들께 나눔의 축제를 제공했습니다. http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=9   관리자 Thu, 22 Sep 2016 13:56:39 +0900 CMB행복나눔캠페인, 지역민들께 디지털TV 제공 http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=8   관리자 Thu, 22 Sep 2016 13:56:03 +0900 방송을 통해 따뜻하 겨울나기 모금활동을 진행했습니다. http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=7   관리자 Thu, 22 Sep 2016 13:55:04 +0900 추운 겨울, 따뜻한 이웃과 함께 나누며 보냈습니다. http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=1    관리자 Sat, 01 Feb 2014 11:04:13 +0900 CMB방송대상 http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=4      관리자 Fri, 01 Nov 2013 17:52:49 +0900 학생기자단 http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=3    관리자 Mon, 01 Jul 2013 17:44:40 +0900 다문화 가정 김장 나누기 http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=5   관리자 Tue, 01 Nov 2011 13:07:12 +0900 아이티지진 http://cmbds.co.kr/insiter.php?design_file=1197.php&article_num=2    관리자 Mon, 01 Feb 2010 17:34:41 +0900